Doedd barn Osian ac Ifan am y ffilm Star Wars ddiweddaraf ddim yn ddigon i’ch temptio…? Mae’r merched, Lowri Haf Cooke a Sioned Mills wedi cael dweud eu dweud, a dyma tro Rhodri – y ffan gydol oes – a Miriam – y newbie i fyd y Force – i rannu eu hargraffiadau hwythau o’r […]

Dim ond nodyn byr i ddymuno’n dda i bob un o ddarllenwyr ac i bob un o gyfranwyr blog IAS yn y flwyddyn newydd, wrth i ddyfodol Marty McFly brysur ddiflannu’n orffennol unwaith eto. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur – er nad yw hi wedi ymddangos felly ar y blog! Bydd IAS wedi […]

Mae Elidir Fideo Wyth eisoes wedi dweud ei ddweud, ac mae ein cyfranwr rheolaidd, Aled Illud, wedi gwirioni’n lân, ond a oedd pawb yr un mor hoff o’r ffilm Star Wars newdd? Heidiodd dau o ddarllenwyr rheolaidd IAS, Osian Elias ac Ifan Morgan Jones yn syth i weld y ffilm Star Wars ddiweddaraf, Star Wars: […]

I’r rhai, unwaith eto, a fethodd teithio gyda ni i’r Gymru ddyfodolaidd, dyma ddau gofnod pellach o’r digwyddiad! Dilynwch linc y trydariad isod i weld cofnod Storify Diwrnod yng Nghymru Fydd: [View the story “Diwrnod yng Nghymru Fydd | A Day in Future Wales” on Storify] https://t.co/HzH0WiDOCJ — Cymru Futurism (@cymruddyfodol) December 6, 2015 //platform.twitter.com/widgets.jsA […]

Bu ddoe, yng Nghymru Fydd, yn ddiwrnod i’w gofio – diolch i bawb a deithiodd drwy amser gyda ni!   Mae yna lond llaw o fathodynnau ‘Diwrnod yng Nghymru Fydd’ yn dal i fod ar gael. Cysylltwch gyda @cymruddyfodol i gael gafael ar un!

A Day in Future Wales Blas ar sawl math o ddyfodol gwahanol, gyda sesiynau llenyddol, gwleidyddol, celfyddydol yn ogystal â pherfformiadau yn ystod y dydd. Gig gyda’r nos, HMS Morris, Roughion a DJ Carl Morris. Dewch. I 2133. Prynwch docyn yma. Ymunwch â’r digwyddiad ar Facebook. @cymruddyfodol

Rydyn ni eisiau creu zine Cymruddyfodoliaeth – fyddai ganddoch chi ddiddordeb cyfrannu celf, llen, erthygl? Plis cysylltwch os diddordeb! — Cymruddyfodoliaeth (@cymruddyfodol) September 2, 2015 //platform.twitter.com/widgets.js Neu os ydych eisiau arddangos rhywbeth ac ar gael i ddod i Aberystwyth ar y 28 Tachwedd 2015… — Cymruddyfodoliaeth (@cymruddyfodol) September 2, 2015   Dyma alwad gan griw […]

Wrth i un ddrws gau, mae drws arall yn agor, meddai’r hen chwedl. Dyma i raddau beth y gwelwn yn ffilm ddiweddaraf cewri’r ffilmiau uwch arwyr, Marvel. Yn y ffilm yma, gwelwn ein arwyr yn parhau gyda’r gwaith o glirio lan ers diwedd Captain America 2, gan fynd ar ôl gweddillion Hydra. Mae’r tîm cyfan […]

Efallai bod nifer ohonoch eisoes wedi gweld erthygl Rhodri ap Dyfrig yn cyflwyno’r cysyniad o ‘cymroddyfodoliaeth’ (Bellach wedi’i addasu’n Cymruddyfodoliadeth.) Newydd gyhoeddi erthygl “Cymroddyfodoliaeth: UFOs, estroniaid a dyfodolwyr Cymreig” https://t.co/24264V8mpz #cymroddyfodol — Rhodri ap Rhian (@Nwdls) November 24, 2014 … @gwennosaunders @peskirecords @Ffrancon @ytwll ie, do’n i ddim yn hollol hapus efo hynny. #cymruddyfodoliaeth? Dio’m […]

Dilynwyr a darllenwyr IAS, gobeithio eich bod chi i gyd (pob un wan jac ohonoch!) wedi cael Nadolig wrth eich bodd, a chroeso i’r flwyddyn newydd! I ffans Back to the Future, fe gofiwch mai 2015 yw’r DYFODOL. Yn anffodus, nid yw’r presennol-ddyfodol hwn yn edrych rhyw lawer fel fersiwn Robert Zemeckis ohono. Mae’n siom […]