Category Llyfrau Cymraeg

Y DYDD OLAF: O’r diwedd ar gael i’w lawrlwytho.

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM. Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders […]

‘Bûm yn mynd i’r lleuad ganwaith mewn roced fain â’i henw “Dychymyg”…’ : Miriam Elin Jones sy’n rhestri nofelau ffug-wydd Cymraeg sy’n werth eu darllen.

Heb os, gall dychymyg eich tywys i amryw o wahanol gyfeiriadau… Daw’r dyfyniad sy’n deitl i’r darn hwn o un o ysgrifau cynharaf Islwyn Ffowc Elis, yn Cyn Oeri’r Gwaed. Fe adnabyddir y llenor hwnnw, nid yn unig fel awdur Llyfr y Ganrif, Cysgod y Cryman, ond fel awdur y nofel wyddonias enwocaf yn y […]

‘Hiwmor coch ar blaned borffor’ : Miriam Elin Jones sy’n adolygu ‘Ar Blaned Arall’ gan Dafydd Meirion (2004)

Rwyf wedi dod i ryw fath o gasgliad anysgolheigaidd nad yw awduron Cymraeg yn awyddus iawn i adael Cymru fach. Mae eu traed wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn y ddaear, â dylanwad Daniel Owen a’r hen Kate yn dal i fod yn gadarn gryf ar gynnyrch llenyddol yr unfed ganrif ar hugain. Mae gwibdeithiau i’r […]

‘Seren Wen ar Gefndir Gwyn’: Miriam Elin Jones sy’n trafod nofel Robin Llywelyn 20 mlynedd yn ddiweddarach…

‘Mae’n gyfnod cythryblus yn hanes Llawr Gwlad. Mae’ch rhyddidd newydd chi’n fregus ac mi rydw innau yma i’w warchod ichi. Mae Gwern wedi gwneud peth annoeth yn rhoid traed moch yn sustemau taclus y wlad am y ffin…’ – Fischermädchen, Seren Wen ar Gefndir Gwyn, tud 74-5 Yn 1992, daeth nofel digon anarferol i frig […]