Category Llenyddiaeth

Y DYDD OLAF: O’r diwedd ar gael i’w lawrlwytho.

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM. Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders […]

‘Bûm yn mynd i’r lleuad ganwaith mewn roced fain â’i henw “Dychymyg”…’ : Miriam Elin Jones sy’n rhestri nofelau ffug-wydd Cymraeg sy’n werth eu darllen.

Heb os, gall dychymyg eich tywys i amryw o wahanol gyfeiriadau… Daw’r dyfyniad sy’n deitl i’r darn hwn o un o ysgrifau cynharaf Islwyn Ffowc Elis, yn Cyn Oeri’r Gwaed. Fe adnabyddir y llenor hwnnw, nid yn unig fel awdur Llyfr y Ganrif, Cysgod y Cryman, ond fel awdur y nofel wyddonias enwocaf yn y […]

Rhyfeddodau di-ri, Butterbeer a’r yrwraig fws flin iawn : Sioned Maskell cafodd gryn dipyn o hwyl ar daith yr Harry Potter Studios!

Wrth i ni aros tu allan i’r safle bws, roeddwn yn dechrau poeni fy mod i’n aros yn y lle anghywir… Fodd bynnag, y peth nesa’ welais oedd merch yn gwisgo crys-T gyda symbol y Deathly Hallows ar ei flaen… ac roeddwn i’n gwisgo crys-T gyda’r Hogwarts crest… Nid oedd angen poeni bellach oherwydd roeddwn […]

‘Y Meirw Byw yn meddiannu’r Babell Lên!’ : Miriam Elin Jones fu mewn sesiwn lenyddol anarferol iawn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni…

Mewn sawl ffordd, mae’n beth da iawn na ddaeth awdl Aneirin Karadog i’r brig yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013. Byddai cadw’r fath gasgliad rhwng cloriau’r Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yn gwneud cam â cherddi ffres a chyfoes o’r fath. Diolch byth felly, cafodd rhywun y brainwave o greu albwm gysyniadol. Mis Rhagfyr […]

‘Hiwmor coch ar blaned borffor’ : Miriam Elin Jones sy’n adolygu ‘Ar Blaned Arall’ gan Dafydd Meirion (2004)

Rwyf wedi dod i ryw fath o gasgliad anysgolheigaidd nad yw awduron Cymraeg yn awyddus iawn i adael Cymru fach. Mae eu traed wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn y ddaear, â dylanwad Daniel Owen a’r hen Kate yn dal i fod yn gadarn gryf ar gynnyrch llenyddol yr unfed ganrif ar hugain. Mae gwibdeithiau i’r […]

Cwestiynu’r Cyfieithiad: Miriam Elin Jones sy’n holi beth yn gwmws yw ‘Science Fiction’ yn Gymraeg?

Gwyddonias. Ffug-wyddonol. Ffuglen wyddonol. Pa derm yr ydych chi’n ei ddefnyddio wrth gyfeirio at ‘science fiction’ yn Gymraeg? Sylwch fod y wefan hon yn defnyddio’r term ‘gwyddonias’, term a fathwyd gan Islwyn Ffowc Elis yn wreiddiol yn y 60au.[1] Rhaid i mi gyfaddef nad yw’r term ‘gwyddonias’ yn taro deuddeg gyda mi bob tro – […]

‘Seren Wen ar Gefndir Gwyn’: Miriam Elin Jones sy’n trafod nofel Robin Llywelyn 20 mlynedd yn ddiweddarach…

‘Mae’n gyfnod cythryblus yn hanes Llawr Gwlad. Mae’ch rhyddidd newydd chi’n fregus ac mi rydw innau yma i’w warchod ichi. Mae Gwern wedi gwneud peth annoeth yn rhoid traed moch yn sustemau taclus y wlad am y ffin…’ – Fischermädchen, Seren Wen ar Gefndir Gwyn, tud 74-5 Yn 1992, daeth nofel digon anarferol i frig […]