Category Rhyddiaith

‘Adar Dur’ : Stori fer newydd sbon gan Elan Grug Muse.

Clec.. ping Gwyliodd Alun yr aderyn yr oedd o newydd ei daro yn troelli’n wyllt uwch ei ben cyn ail-ddarganfod ei echel a hedfan i ffwrdd yn biwis. Clec Clec… ping Dyna fo’n taro un arall, a honno’n gwneud coblyn o din dros ben nes ei fod o’n bowndian trwy’r awyr, y fwled yn sboncio’n […]

Eisteddfod Genedlaethol 2068 : Sut le fydd ein prifwyl yn y dyfodol pell?

Yn sgil stori newydd wyddonias ar wefan Y Neuadd gan un o gyfranwyr IAS, mae @YNeuadd wedi bod wrthi’n ceisio dyfalu sut le fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2068… ac mae’n rhaid dweud, mae’r criw wedi cael cryn dipyn o hwyl arni…   Mae Y Neuadd wedi bod yn meddwl sut beth fydd #Eisteddfod2068 mewn […]

‘Bûm yn mynd i’r lleuad ganwaith mewn roced fain â’i henw “Dychymyg”…’ : Ail ran o restr ‘Top 10’ o lyfrau ffug-wydd Cymraeg gan Miriam Elin Jones.

Dyma ail ran y ‘Top 10’ a ddechreuais yr wythnos diwethaf (rhag ofn i chi ei fethu, gwasgwch yn y fan hon…) gan fy mod yn gwybod y byddwch yn crefu am fwy erbyn hyn! 5. Sibrydion o Andromeda – Emyr Wyn Roberts (2007) Synnais ar yr ochr orau i mi fwynhau Sibrydion o Andromeda. […]

‘Dydd Mawrth’: Stori fer gan Llŷr Titus.

‘Fedrwn ni wneud dim, mae’n ddrwg gennym ni.’ Rhoddodd y radio glic wrth iddi hi bylu drwy statig hyd at ddim. Er iddi hi wybod mai dyna oedd yr atab ac mai felly y byddai, roedd sicrwydd y llais a ddaeth o damad o graig rhyw 34.8 miliwm milltir tu cefn iddi yn swadan go […]

‘Carol a’r Tyrbeini Gwynt’: Stori fer wyddonias gan Elan Grug Muse.

Roedd Carol wedi hen ddod i’r casgliad mai creadigaeth rhyw greaduriaid arallfydol oedd y tyrrau fflat uchel a godwyd gan y Cyngor ar gyrion y dref. Roedden nhw mor wahanol i’r adeiladau yr oedd hi wedi eu harfer efo nhw; y tai cerrig a’u meini brith yn toddi fel menyn i mewn i’r tirlun, y […]