Darth Vader yn Cerdded Strydoedd Y Rhyl: Steven P. Jones sy’n esbonio cysylltiad annisgwyl rhwng Star Wars a’r Rhyl

Nos Iau 22 Rhagfyr gorymdeithiodd Darth Vader drwy strydoedd y Rhyl yng nghwmni nifer o Storm Troopers ac aelodau o Warchodlu Brenhinol yr Ymerawdwr. Mae’r actor Spencer Wilding o’r Rhyl yn chwarae rhan Darth Vader yn y ffilm Star Wars newydd ‘Rogue One’, yn hanu o’r Rhyl, ac roedd wedi dychwelyd i’r dref yn Sir Ddinbych fel rhan o ddigwyddiad arbennig i ddangos y ffilm yn y Vue Cinema.

Cyn bencampwr bocsio cic 44 oed yw Spencer Wilding, ond mae wedi llwyddo i gael sawl rhan mewn ffilmiau mawr Hollywood dros y deng mlynedd diwethaf, gan gynnwys rhan y blaidd-ddyn yn y ffilm ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ a rhan yn y ffilmiau ‘Guardians of the Galaxy’ a ‘Batman’.

PENTAX Image

Mae stori lwyddiannus Spencer yn y byd ffilmiau hyd yn oed yn fwy arbennig o ystyried y ffaith ei fod wedi gorfod goresgyn anawsterau dysgu a darllen oherwydd dyslecsia pan oedd yn oedolyn, ond mae’r gwaith caled wedi talu ar ei ganfed iddo. Mae Spencer yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn frodor o’r Rhyl, ac mae’n ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth y mae wedi’i chael gan drigolion y dref ar hyd y blynyddoedd.

Daeth cannoedd o bobl allan ar y noson i weld Darth Vader yn cerdded drwy strydoedd y Rhyl gyda’i osgordd tuag at y sinema ar y prom. Mae Spencer Wilding yn 6 throedfedd 7 modfedd o daldra ei hun, ond ar ôl gwisgo dillad Darth Vader mae’n cyrraedd 7 troedfedd 6 modfedd! Ar ôl gwylio’r osgordd yn gorymdeithio drwy strydoedd y dref, roedd cyfle wedyn i bobl gael tynnu eu llun gyda Darth Vader a’r Storm Troopers y tu allan i fynedfa’r sinema.

 

Heb os, roedd hon yn noson wych a chofiadwy i’r Rhyl, ac roedd y ‘grym’ i’w deimlo’n gryf iawn oherwydd presenoldeb Darth Vader yn y dref.

Steven P. Jones

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: