Adolygiad *DIM SPOILERS* Fantastic Beasts… : Alun Parrington sy’n trin a thrafod antur newydd Wizarding World JK Rowling. 

FANTASTIC BEASTS & WHERE TO FIND THEM

Dyma’r ffilm diweddaraf o Wizarding World JK Rowling. Ar ôl wyth ffilm am y dewin ifanc Harry Potter, dyma ffilm sydd wedi ei leoli 70 mlynedd cyn y digwyddiadau hynny. Mae’r stori yn dilyn Newt Scamander, Magic Zoologist sydd wedi bod yn teithio’r byd yn darganfod sawl creadur hudol ar gyfer ei lyfr newydd. Mae sawl un o’r creaduriaid hudolus yn ymgartrefu bellach yn ei  gês hydol, sydd reit debyg i TARDIS Doctor Who gan ei fod yn llawer fwy ar y tu mewn nag ar y tu allan.

Mae’r ffilm yn dechrau wrth i Newt (Eddie Redmayne) ymweld ag Efrog Newydd, ac yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau anffodus mae ei gês  yn diweddu fyny yn y dwylo anghywir ac mae’r creaduriaid hudol yn dianc i ganol y ddinas. Mae’r ffilm yma wedi ei gyfarwyddo gan David Yates a ddaru hefyd gyfarwyddo pedair ffilm ola’r gyfres Harry Potter. Mae hyn yn cynnig elfen gyfarwydd i’r gynulleidfa wrth i ni gamu i fyd y cymeriadau newydd yma.

alparrfantasticY Positif:

Pryder mawr oedd gennyf fel ffan mawr o’r ffilmiau gwreiddiol oedd nad oeddwn isho gweld yr ysbryd Brydeinig yn cael eu Americaeiddio yn yr un modd â sawl ffilm/sioe teledu yn y gorffennol. Er enghraifft ‘Torchwood’: cyfres deledu wedi ei lleoli yng Nghaerdydd tan y bedwaredd gyfres, pan symudwyd y cyfan i’r Unol Daleithiau gan golli’i wreiddioldeb, gyda Chymru yn arfer bod yn rhan annatod o’r sioe,

Ond, roeddwn yn hapus iawn yn gwylio y ffilm yma gan fy mod yn teimlo bod gweriddyn Prydeinig y gyfres yn cael ei barchu. Hefyd, cawn ninnau weld y byd newydd drwy lygad Newt, y Prydeiniwr dibynadwy ymysg yr hyn sy’n digwydd.

Un o uchafbwyntiau’r ffilm i mi oedd cymeriad Kowalski sy’n cael ei chwarae gan Dan Fogler. Ar ddechrau’r ffilm roedd hi yn amlwg mae efe oedd y ‘comic relief’ ond mae’r cymeriad yn datblygu trwy gydol y ffilm i fod yn llawer mwy na hynny, ac i raddau mae’n cymeryd drosodd fel prif gymeriad wrth iddo ddwyn y sylw oddi ar y seren. Un o fy nghas pethau mewn ffilm ydy gweld perthynas rhamantus ddiangen, yno i lenwi bwlch neu ticio rhiw fath o focs yn unig. Diolch byth, dydy perthynas Kowalski ac Queenie (Alison Sudol) ddim yn disgyn mewn i’r categori hwnnw. Y berthynas honno yw un o bethau mwya cofiadwy’r ffilm i mi.

Y Negatif:

Ers iddo ymddangos yn y fersiwn ffilm o Les Miserables yn 2012 mae Eddie Redmayne wedi bod ‘one to watch’ ac yn y ddwy flynedd ddiwethaf wedi cael llwyddiant gan ymddangos yn The Danish Girl a The Theory of Everything (enillodd Oscar am ei bortread o Stephen Hawking). Yn anffodus, siomedig iawn yw ei ymddangosiad fel y prif gymeriad yn y ffilm hon, am nad ydyw e mewn gwirionedd i’w weld yn gwneud rhyw lawer. Mae’r cymeriadau eraill i gyd llawer mwy diddorol ac maent yn cymryd drosodd. Dydy o ddim yn glir os mai dewis Redmayne fel perfformiwr neu Yates fel cyfarwyddwr oedd ei chwarau mor saff ond yn anffodus mae’r cymeriad mor saff mae yn diweddu fyny fel arwr reit ddiflas.

I feddwl bod yna bum mlynedd wedi mynd heibio ers The Deathly Hallows Part 2 does dim byd arbennig am effeithiau’r ffilm gan ystyried y datblygiadau mewn technoleg sydd wedi bod ers hynny. Mae hyn braidd yn siomedig, yn enwedig mewn ffilm efo’r fath budget.

Pendronaf a buaswn efo diddordeb yn y ffilm yma a’i dyfodol os nad oedd yn rhan o’r gyfres Wizarding World gan JK Rowling. Yn ffodus, mae yna ddigon o gig ar yr asgwrn i wneud fi eisiau dychwelyd eto. Cyhoeddwyd yn wreiddiol mai tair ffilm fyddai yn y gyfres Fantastic Beasts, ond bellach mae J K Rowling wedi datgan y bydd pump rhan. Gobeithio felly y cawn mwy o gyfle i ddod i adnabod y cymeriadau a cyfarfod ambell un cyfarwydd eto.

SGOR ALUN: 7/10

alparr

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: