Andras Millward

andras-millward-2Gyda thristwch, darllenwyd heddiw am farwolaeth Andras Millward.

Ni fedrwn yma beidio â ffarwelio gydag e, gan fod gofyn, heb os, i ddiolch iddo am ei gyfraniad i’r drafodaeth ac i’r traddodiad ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn ystod yr 1990au. Arweiniodd y ffordd ar sawl achlysur, er na werthfawrogwyd ei waith ar y pryd. Derbyniom e-bost cefnogol oddi wrtho am waith y blog hwn ac roedd yn awyddus i weld a darllen mwy o ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, gan fynegi diddordeb personol a phroffesiynol yn y genre.

Gyda Prosiect Nofa (1992) yn enwedig, aeth â’r nofel ffuglen wyddonol Gymraeg i fydoedd newydd, gan gyflwyno’r time-traveller cyntaf yn y Gymraeg ers Ifan Powell yn Wythnos yng Nghymru Fydd, a gwthio’r Gymraeg i fyd cyberpunk.Bu hefyd drafod am nofel uchelgeisiol arall i oedolion oedd ar y gweill (gweler dystiolaeth am hynny mewn cyfweliad yn 1993) er na welodd honno olau dydd, ac mae’n sicr y byddai wedi cyfoethogi’r traddodiad Cymraeg yn arw o’i chynnwys. Mae Fideo Wyth wedi darllen ei nofel ffantasiol, Samhain, ac wedi cael blas mawr arni, ac mai clod mawr i DeltaNet, llyfr a ysgrifennodd ar gyfer dysgwyr yn 1999.

Ysgrifennodd am Judge Dredd, graphic novels a RPGs yn y Gymraeg, gan arwain y ffordd i ni heddiw i barhau i drafod, ac i dyfu ar y drafodaeth gychwynnol honno, gan fod modd i genres megis ffuglen wyddonol fodoli a ffynnu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Felly diolch o waelod calon iddo. Ewch i brynu un o’i lyfrau a setlo prynhawn ‘ma i’w darllen a’u gwerthfawrogi unwaith eto.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: