Y DYDD OLAF: O’r diwedd ar gael i’w lawrlwytho.

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM.

Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders am ddod â’r llyfr unwaith eto i sylw’r cyhoedd gyda’i halbwm gysyniadol, Y Dydd Olaf.

Gallwch ei lawrlwytho drwy fynd i flog Y Twll ac mae yna ddewis o ddau fersiwn.

y dydd olaf

Adolygwyd y gyfrol – yn fras ac yn frysiog! – eisoes gennym ar wefan Gwyddonias, ac mae Elidir ar wefan Fideo Wyth wedi rhoi mwy o sylw iddi. Dal heb gael eich argyhoeddi? Mae hi’n chwa o awyr iach i gymharu gyda nifer o nofelau Cymraeg, o ran cynnwys a ffurf.

Felly, beth ydych chi’n dal i wneud yma?

Lawrlwythwch y llyfr, rhowch albwm Gwenno ymlaen yn y cefndir, a diflannwch i’r dyfodol am y prynhawn.

@gwyddonias

 

Advertisements

One comment

  1. Ew! Gwych, wnai ei lawrlwytho i’r kindle i fynd ar fy holideis 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: