‘Dim ond dwtsh yn hŷn na Pikachu’: Miriam Elin Jones sy’n dathlu #Pokemon20

Ymddangosodd y blog hwn yn wreiddiol ar wefan Fideo Wyth.

Mae hi’n anodd credu bod Pokémon yn ffenomen sydd wedi bodoli am ugain mlynedd. UGAIN MLYNEDD. Mae’n ffaith, dwi ond dwtsh yn hŷn na Pikachu. Ta beth, ers gweld y cartŵn ar SM:TV Live slawer dydd, meddiannwyd fy mhlentyndod gan y creaduriaid bychain, a rhuthrais allan yn 7 oed i brynu Pokémon Blue.

Mae pethau, rhaid dweud, wedi datblygu cryn dipyn ers hynny – i mi ac ym myd Pokémon .

Er fy mod yn ysgrifennu hwn â rhyw fath o bellter, a minnau heb edrych ar Pokémon Platinum (y gêm ddiwethaf i mi brynu ar y Nintendo DS) ers cryn dipyn o amser, dwi’n awyddus i gwestiynu a fydd Pokémon yma ymhen can mlynedd.

 Cysyniad syml… ond effeithiol.

O ran y gêmau, gan ddechrau gyda Pokémon Blue/Red hyd at Pokémon Platinum, mae’r fformat yn gymharol syml a phoblogaidd. (Bydd y bois yn gwybod mwy am hyn yng nghyd-destun gêmau cyfrifiadurol yn gyffredinol na fi.) Chi off ar daith, mae yna sialensiau amrywiol, chi’n casglu bathodynau ac yna’n trio’ch gorau i ddal pob un o’r 150 Pokémon sy’n rhan o’r gêm.

Digon i wneud felly.

Ceir hefyd elfen ryngweithiol ‘ewch-i-chwarae-gyda’ch-ffrindiau-a-chymdeithasu’ i’r gemau (yr hen arfer oedd ymbalfalu â gwifrau niferus wrth gysylltu Gameboy-to-Gameboy ond mae’n digwydd megis wi-fi erbyn hyn, sy’n neud fi’n drist am rhyw reswm). Medrwch gysylltu eich profiad, swopio Pokémon a chael ambell i frwydr. Mae ambell fantais wrth wneud hyn, gyda llond llaw o Pokémon ond yn esblygu i fath arall o Pokémon drwy neud swops fel yma. Mewn undod mae nerth, mae’n wir am UMCA a, yrm, Pokémon.

Stwff, stwff, stwff.

Dim ond nawr, wrth sylwi GYMAINT o stwff Pokémon oedd i’w chwenychu, ‘mod i’n gweld pa mor hawdd oedd hi i’r gyfres ddenu plant ifanc. Nid yn unig yr oedd y gêmau ar gyfer y Gameboy a’r Nintendo, ond roedd yna ategolion (roeddwn yn berchen ar sandals Pokémon ar un adeg) a’r cardiau i’w casglu. Roeddwn yn berchen ar dîm o dedis Pokémon – gan gynnwys Mew yr enillais mewn ffair – ac roedd yna gylchgronnau di-ri, yn llawn tips a cheats handi iawn, a FFILMIAU. Roeddech yn mynd i weld y ffilm Pokémon cyntaf yn y sinema ac yn derbyn cerdyn ECSGLIWSIF am ddim yn rhan o’r fargen.

Nid yn unig yr oedd y gêmau antur, ond roedd yna Pokémon Pinball (a oedd yn hollol rybish) a’r gêm gardiau ar Gameboy (a oedd fymryn yn bizzare). Rhyddhawyd Pokémon  Stadium 1 a 2 ar y Nintendo 64, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef, datblygodd Pokémon Snap yn un o’m guilty pleasures i.

Esblygu’n gyson

Wrth gwrs, mae’r gyfres wedi datblygu cryn dipyn ar hyd y blynyddoedd. Erbyn hyn mae ‘cenhedlaeth’ newydd o Bokémon yn bodoli, sy’n bur wahanol i’r 150 (151 os ydych yn cyfri Mew yn un o’r rheini) gwreiddiol. Fel rhywun a fagwyd ar ddeiet o’r creaduriaid cyntaf o Bokémon , rwyf yn mynd fwyfwy amheus o allu’r cynllunwyr gemau i ddyfeisio Pokémon newydd. Dyw enwau megis Pumpkaboom a Meowstic ddim wir yn fy argyhoeddi… Ta waeth, dyna’r unig Pokémon a ŵyr y genhedlaeth sydd ohoni amdanynt, ac yn un ffordd o gadw’r gêmau i ddod am genedlaethau (go iawn, ac o ran y creaduriaid) i ddod.

Fy Mhokémon i

Ond yr hyn sy’n gwneud Pokemon mor arbennig, yn fy marn i, yw’r modd y gellir gwneud y gyfres yn un sy’n berchen i chi’n bersonol. Mae eich tîm yn datblygu’n rhyw fath o deulu i chi  – mae rhywun yn dueddol o aros gyda’r un criw drwyddi draw, a thyfu gyda nhw – wrth fynd ati i gwblhau’r gêm.

Felly’r cwestiwn mawr: a fydd ‘na 20 mlynedd arall o Pokemon? Wel, pwy a ŵyr. Bydd hi’n dipyn o gamp i’r cynhyrchwyr greu cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o Bokémons, a hwythau eisoes ar y bedwaredd, os nad pumed, cenhedlaeth eisoes.

Yr unig beth a wn i bellach, yw fy mod yn hynod tempted i ail-ymuno ar y daith gyda’r gêmau newydd ar y Nintendo 3DS.

@miriamelin23 / @fideowyth

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: