‘Ambition is critical…’ : Miriam Elin Jones alwodd yn arddangosfa ‘Cymru yn y Gofod’ yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

‘Ambition is critical…’ yw’r arwyddair enwog a gerfiwyd yn y pafin tu allan i orsaf drenau dinas Abertawe, a’r geiriau Arddangosfa hynny oedd y cyntaf a ddarllenais felly, ar fy ymweliad yno’r wythnos ddiwethaf. Geiriau addas, wrth ystyried mai yno i weld arddangosfa ‘Cymru yn y Gofod’ yr oeddwn.

Mae’r arddangosfa wedi bod yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ers fis Hydref diwethaf, a bydd yno nawr tan ganol Mawrth. Dyma amgueddfa sy’n dathlu diwydiannau ac arloeswyr enwog felly nid yw’n syndod eu bod yn dathlu cyfraniad nifer o Gymry a’u rôl hwythau wrth archwilio ac ymchwilio i fywyd yn y gofod.

Synnais ar yr ochr orau gweld cymaint o dystiolaeth am Gymry enwog a oedd â rhan bwysig mewn mentrau gofodaidd, er mai arddangosfa gymharol fechan yw hi. Hanes Isaac Roberts a anwyd yn Sir Ddinbych oedd un o’r mwya’ diddorol, a bu’n gyfrifol am greu’r ffotograffau cliria’ o’r sêr a’r lleuad yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cafodd Fedal Aur y Gymdeithas Seryddol Frenhinol am ei waith yn 1895.

Ynghyd â chael hanes nifer o wyddonwyr eraill, a theclynnau, gan gynnwys un braich robotig a adeiladwyd gan arbennigwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyflwynwyd pwt bach yr un am George Abbey a fu’n un o brif swyddogion NASA (gwelwch yn y fan hon sgwrs ddifyr ganddo, a drefnwyd gan Brifysgol Abertawe), a’r gofodwyr Joe Tanner (sy’n gefnder i’r bardd Gwyneth Lewis) a Dafydd Williams.

siwt ofod

I mi, uchafbwynt yr arddangosfa oedd gweld siwt ofod yr arlunydd Hefin Jones. (Esgusodwch safon erchyll y llun!) Ynghyd â hynny, dangoswyd y ffilm gyfatebol sy’n esbonio sut y greuwyd y siwt arbennig allan o ddeunyddiau o Gymru. Fel y gwelwch, creuwyd y siwt o wlan Cymreig a chlogiau sydd am draed y gofodwr. Gan ddefnyddio deunydd sy’n hen gyfarwydd i ni yng Nghymru – creir y siwt o wlan a gwisga’r gofodwr glogiau traddodiadol am ei draed –  profa Hefid Jones sut all hen draddodiadau addasu a gwireddu potensial newydd yn y byd sydd ohoni.

Heb os, wedi ymweld â’r arddangosfa, mi fyddwn wedi hoffi gweld mwy o’r Gymru ar y wedd hyderus hon, nid yn unig yn yr arddangosfa hon, ond tu hwnt. Gobeithio bod yr  Wedi darllen am wyddonwyr dawnus a gofodwyr dewr, mae gennym sawl rheswm i ddathlu cyrrhaeddiadau ein cyd-Gymry.

Arddangosfa fechan yw hi, ar y cyfan, ac ni fyddwn yn argymell mynd yn unswydd i Abertawe i weld yr arddangosfa. Serch hynny, os ydych yn digwydd bod yno, mae’n werth galw i mewn. (Mae’n rhad ac am ddim, fel nifer o;r amgueddfeydd eraill cyfagos!) Mae’n addas i ofodwyr mawr a’r rhai bach.

@miriamelin23

Advertisements

2 comments

  1. Diddorol iawn oed e – es i dwywaith – ar fy mhen fy hun a wedyn gyda fy nri nai bach – oedden nhw wrth eu bodd! Gweiddi ac yn rhedeg “Roced enfawr! Robot o Fawrth!” ac yna blaen… 😉

    1. Ow ma’ hynna’n hyfryd! Lyfli eu bod wedi mwynhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: