13900070_1180218768666452_1314581618003233136_n

Dyma adolygiad **di-sbwyler** o’r ffilm Suicide Squad gan Alun Parrington, ynghyd â lluniau o arddangosfa o wisgoedd y ffilm y bu’n ymweld ag e yn Llundain. Y Stori: Suicide Squad yw’r ffilm ddiweddaraf yn seiliedig ar DC Comics ac wedi ei chyfarwyddo a’i hysgrifennu gan David Ayer. Ond yn wahanol i’r ffilmiau eraill, dim stori […]

y dydd olaf

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM. Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders […]

space

Clec.. ping Gwyliodd Alun yr aderyn yr oedd o newydd ei daro yn troelli’n wyllt uwch ei ben cyn ail-ddarganfod ei echel a hedfan i ffwrdd yn biwis. Clec Clec… ping Dyna fo’n taro un arall, a honno’n gwneud coblyn o din dros ben nes ei fod o’n bowndian trwy’r awyr, y fwled yn sboncio’n […]

Pokemon

Ymddangosodd y blog hwn yn wreiddiol ar wefan Fideo Wyth. Mae hi’n anodd credu bod Pokémon yn ffenomen sydd wedi bodoli am ugain mlynedd. UGAIN MLYNEDD. Mae’n ffaith, dwi ond dwtsh yn hŷn na Pikachu. Ta beth, ers gweld y cartŵn ar SM:TV Live slawer dydd, meddiannwyd fy mhlentyndod gan y creaduriaid bychain, a rhuthrais allan […]

Cymru yn y gofod

‘Ambition is critical…’ yw’r arwyddair enwog a gerfiwyd yn y pafin tu allan i orsaf drenau dinas Abertawe, a’r geiriau hynny oedd y cyntaf a ddarllenais felly, ar fy ymweliad yno’r wythnos ddiwethaf. Geiriau addas, wrth ystyried mai yno i weld arddangosfa ‘Cymru yn y Gofod’ yr oeddwn. Mae’r arddangosfa wedi bod yn Amgueddfa Genedlaethol […]

spaceman

Credwch neu beidio, sefydlwyd blog IAS dwy flynydd yn ôl i’r diwrnod. Does dim arall i’w ddweud ond… HWRE! A diolch eto i bawb am ein cefnogi. Gan nad oes modd i flog fwyta cacen na mynychu parti… dathlwn drwy ‘sgriblo ambell ddarn newydd… gan gynnwys stori fer arbennig iawn. Cadwch lygad dros yr wythnos/ddwy […]

star wars

Doedd barn Osian ac Ifan am y ffilm Star Wars ddiweddaraf ddim yn ddigon i’ch temptio…? Mae’r merched, Lowri Haf Cooke a Sioned Mills wedi cael dweud eu dweud, a dyma tro Rhodri – y ffan gydol oes – a Miriam – y newbie i fyd y Force – i rannu eu hargraffiadau hwythau o’r […]

teithwyr rhyngblanedol

Dim ond nodyn byr i ddymuno’n dda i bob un o ddarllenwyr ac i bob un o gyfranwyr blog IAS yn y flwyddyn newydd, wrth i ddyfodol Marty McFly brysur ddiflannu’n orffennol unwaith eto. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur – er nad yw hi wedi ymddangos felly ar y blog! Bydd IAS wedi […]

star wars

Mae Elidir Fideo Wyth eisoes wedi dweud ei ddweud, ac mae ein cyfranwr rheolaidd, Aled Illud, wedi gwirioni’n lân, ond a oedd pawb yr un mor hoff o’r ffilm Star Wars newdd? Heidiodd dau o ddarllenwyr rheolaidd IAS, Osian Elias ac Ifan Morgan Jones yn syth i weld y ffilm Star Wars ddiweddaraf, Star Wars: […]

CU6HqoyUkAEV2fe.jpg large

I’r rhai, unwaith eto, a fethodd teithio gyda ni i’r Gymru ddyfodolaidd, dyma ddau gofnod pellach o’r digwyddiad! Dilynwch linc y trydariad isod i weld cofnod Storify Diwrnod yng Nghymru Fydd: [View the story “Diwrnod yng Nghymru Fydd | A Day in Future Wales” on Storify] https://t.co/HzH0WiDOCJ — Cymru Futurism (@cymruddyfodol) December 6, 2015 //platform.twitter.com/widgets.jsA […]