Nos Iau 22 Rhagfyr gorymdeithiodd Darth Vader drwy strydoedd y Rhyl yng nghwmni nifer o Storm Troopers ac aelodau o Warchodlu Brenhinol yr Ymerawdwr. Mae’r actor Spencer Wilding o’r Rhyl yn chwarae rhan Darth Vader yn y ffilm Star Wars newydd ‘Rogue One’, yn hanu o’r Rhyl, ac roedd wedi dychwelyd i’r dref yn Sir […]

‘FANTASTIC BEASTS & WHERE TO FIND THEM’ Dyma’r ffilm diweddaraf o Wizarding World JK Rowling. Ar ôl wyth ffilm am y dewin ifanc Harry Potter, dyma ffilm sydd wedi ei leoli 70 mlynedd cyn y digwyddiadau hynny. Mae’r stori yn dilyn Newt Scamander, Magic Zoologist sydd wedi bod yn teithio’r byd yn darganfod sawl creadur […]

Gyda thristwch, darllenwyd heddiw am farwolaeth Andras Millward. Ni fedrwn yma beidio â ffarwelio gydag e, gan fod gofyn, heb os, i ddiolch iddo am ei gyfraniad i’r drafodaeth ac i’r traddodiad ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn ystod yr 1990au. Arweiniodd y ffordd ar sawl achlysur, er na werthfawrogwyd ei waith ar y pryd. […]

Mae, Doctor Strange, ffilm ddiweddaraf gan Marvel Studios eto’n profi eu bod nhw’n hynod lwyddiannus pan mae’n dod at blesio eu cynulleidfaoedd. Mae eu llwyddiant i’w weld yn ffigyrau’r Box Office a hefyd yn ymateb yr adolygwyr. Cyfarwyddir y ffilm hon gan Scott Derrickson ac yn serennu mae’r actor hynod boblogaidd Benedict Cumberbatch fel Dr […]

Dyma adolygiad **di-sbwyler** o’r ffilm Suicide Squad gan Alun Parrington, ynghyd â lluniau o arddangosfa o wisgoedd y ffilm y bu’n ymweld ag e yn Llundain. Y Stori: Suicide Squad yw’r ffilm ddiweddaraf yn seiliedig ar DC Comics ac wedi ei chyfarwyddo a’i hysgrifennu gan David Ayer. Ond yn wahanol i’r ffilmiau eraill, dim stori […]

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM. Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders […]

Clec.. ping Gwyliodd Alun yr aderyn yr oedd o newydd ei daro yn troelli’n wyllt uwch ei ben cyn ail-ddarganfod ei echel a hedfan i ffwrdd yn biwis. Clec Clec… ping Dyna fo’n taro un arall, a honno’n gwneud coblyn o din dros ben nes ei fod o’n bowndian trwy’r awyr, y fwled yn sboncio’n […]

Ymddangosodd y blog hwn yn wreiddiol ar wefan Fideo Wyth. Mae hi’n anodd credu bod Pokémon yn ffenomen sydd wedi bodoli am ugain mlynedd. UGAIN MLYNEDD. Mae’n ffaith, dwi ond dwtsh yn hŷn na Pikachu. Ta beth, ers gweld y cartŵn ar SM:TV Live slawer dydd, meddiannwyd fy mhlentyndod gan y creaduriaid bychain, a rhuthrais allan […]

‘Ambition is critical…’ yw’r arwyddair enwog a gerfiwyd yn y pafin tu allan i orsaf drenau dinas Abertawe, a’r geiriau hynny oedd y cyntaf a ddarllenais felly, ar fy ymweliad yno’r wythnos ddiwethaf. Geiriau addas, wrth ystyried mai yno i weld arddangosfa ‘Cymru yn y Gofod’ yr oeddwn. Mae’r arddangosfa wedi bod yn Amgueddfa Genedlaethol […]

Credwch neu beidio, sefydlwyd blog IAS dwy flynydd yn ôl i’r diwrnod. Does dim arall i’w ddweud ond… HWRE! A diolch eto i bawb am ein cefnogi. Gan nad oes modd i flog fwyta cacen na mynychu parti… dathlwn drwy ‘sgriblo ambell ddarn newydd… gan gynnwys stori fer arbennig iawn. Cadwch lygad dros yr wythnos/ddwy […]